Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete firmě Šedinová Pavla se sídlem Kubelíkova 826, 503 46 Třebechovice pod Orebem IČ: 032 947 31

( dále jen jako "Správce" či "Správce osobních údajů")využívat Vaše osobní údaje.

Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27.dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše iformace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajůa jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.


Jaké informace o Vás shromažďujeme

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, celé jméno, telefon, adrresa údaj o ceně .Údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Po splnění smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu , v jakém nám je poskytovatelé při registraci .

Vaše osobní údaje využíváme i z důvodu zajištění přepravy ( naplnění naší části smlouvy). Tyto údaje předáváme přepravní společnosti a při převzetí vytvoříme o předání log , který slouží jako pro případ chyby předání přes informační systém. Z důvodu možných reklamací jak ze stran zákazníka, tak ze strany přepravce ,tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité Vám předvyplnit  do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázích společně s osobními údaji, tedy po dobu 5 let od uskuzečnění objednávky.

Komu data předáváme?

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pronaše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů. Vešketré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťijeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran (specializovaných společností ). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytujeme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schpni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti osobních údajů

Mimo objednávku zpracováváme Vaše osobní údaje v iformačních , analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání, jako např.:

* účetní program Money provozovaný spol. Solitea česká republika,a.s., se sídlem Drobného 49, Brno

žádné třetí straně přitom osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování

Kde data uchováváme ?

Vaše práva

*právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR

*právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR, propřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR

*právo na výmaz osobních údajů dle čl.17 GDPR

*právo vznést námitku proti zpracování dle čl.21 GDPR a 

*právo na přenositelnost údajů dle čl.20 GDPR

*právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

( Pavla Šedinová , Kubelíkova 826 , Třebechovice pod Orebem, 503 46 , moto-pisty@gmail.com )

 

Dále máte právo podle stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte , že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů posta@uoou.cz Bliýší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Spráce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů .

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

zpět
Vaše IP adresa je: 18.206.194.134
Copyright © 2020 Moto-pisty.cz. Powered by Zen Cart

Katalog odkazů Alfa-Elchron Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com 1Shopy.cz Katalog 4obchody.com